Hälsoanalyser

Metoder

 

Här följer en lista över de olika analysmetoderna vi erbjuder på kliniken. Läs mer under respektive flik.

 

Anamnes: samtalsteknik där man går igenom sjukdomshistorian som ligger till grund för valet av lämpligt läkemedel.

 

Es Teck/ ES komplex mätning: här mäts funktioner i kroppen tex sköldkörtelns funktion, mineraler, hormonella värden, fria radikaler, hjärt/kärl elasticitet, syresättning i cellerna, kväveoxid-nivå, inflammationer i tarmområdet, insulin/blodsocker-reglering, leptin, cortisol, adrenalin, acetylkolin, lymfa.

 

Biofrekvensmätning (Hunter): mäter de olika organens nivå av patogener (virus, bakterier, parasiter) samt fysiologiska egenskaper, t.ex inflammationer, stenbildning i njurar, galla, belastningar i kroppens olika delar, karies i tänder är några exempel.

 

Biofrekvensanalys: Infinity, bild och röst inspelning för undersökning, den visar kroppsliga, själsliga och fysiska tillstånd.

 

Blodanalys: man studerar tecken i blodkoaglet, visar status för viktiga parametrar i kroppens mediära metabolism t. ex fri radikal-påverkan, leverstatus, mineralbrister, vitaminbrister etc. Bra komplement till biofrekvens-scanning.

 

QRMA: frekvensmätning som ger en bild av hälsotillståndet, visar status på mineraler, vitaminer, endokrina körtlar, hjärt/kärl, lever, njurar, tungmetaller.

 

Blodglukos: visar blodsockervärdet

 

Blod Hb: visar blodvärdet

 

Blod vita blodkroppar differential: säger mer än CRP (snabbsänka), virus eller bakteriell infektion etc

 

Urintest 1: testet visar status på halten av; arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, kvicksilver etc.

 

Urintest 2: testet visar sju olika parametrar t. ex äggvita, pH, nitrit, erytrocyt, leukocyt, ketoner, glukos etc.

 

Urintest 3: testet visar på status och belastning av matsmältningsorgan, lever, njurar, tarm

 

Irisanalys: visar kroppens ärftliga/förvärvade svagheter samt akut/kroniska besvär.

 

Ansiktsanalys: visar kroppens organstatus och olika samband dessemellan

 

Nagelanalys: visar vissa mineralbrister och andra somatiska obalanser

 

Tunganalys: visar kroppens inre miljö.

 

Gua Sha: skraptest som visar på organbelastning i kroppen

 

Zinkstatus-test: visar nivån av zink i kroppen.

 

Jodstatus: visar kroppens behov jod.

 

Matintolerans test: 46 grupper av födoämnen testas och svaret ges inom 1 timma.

 

Observation av ansikte, hud, hår, händer och naglar: för bedömning av cellsalter bland annat.