Företaget är just nu stängt.


Traditionella & moderna behandlingsmetoder


På Curea möts traditionella och  moderna undersökningsmetoder, analoga  och digitala tester och analyser. På mottagningen som finns i  Sandared, Borås och i Göteborg, ges kroppsvård som innefattar näringsråd, homeopati, frekvenser, hälsoanalys, tester och massage sedan 1995/2005. Detta för att stärka kroppen så att den själv klarar av att bekämpa sjukdom och ohälsa istället för att ge konventionell medicin, som ofta ger biverkningar och försvagar organismen på sikt. Kroniska sjukdomar tar ofta lite längre tid att behandla och det kan behövas flera besök, delvis beroende på att olika läkemedel behövs och delvis beroende på hur länge sjukdomen har befunnit sig där. Behandlingen anpassas efter varje individ, samt beroende på om det är en akut eller kronisk problematik.

HÄLSOANALYS

Vid en hälsoanalys får du information om din aktuella hälsostatus, samt bakomliggande orsaker till eventuella
brister och obalanser som på sikt kan skapa ohälsa.

Tillsammans kan vi göra de livstilsförändringar som behövs
för att bibehålla en god hälsa.

BEHANDLINGAR

Behandling anpassas efter dig som individ och efter ditt behov just nu. Förutom behandling på kliniken kan du även få råd om livsstilsförändringar gällande kost och och kosttillskott. 

Nyheter


Ravo Zapper för behandling i hemmamiljö. Gör en undersökning och bestämd vilka patogenbaserade infektioner som du behöver ta bort. Därefter startar du i egen takt.

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45