Frekvensbehandling


Vad är frekvensterapi?

 Frekvensterapi bygger på att allt levande har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi. Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. De anser att det inte finns några kroniska sjukdomstillstånd!

 

Dr. Hulda Clark från boken The Cure for all Diseases:

"Elektricitet kan nu användas för att ta bort bakterier, virus och parasiter på minuter inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår."

"Utifrån de kunskaper som man haft inom fysik har det självfallet varit stimulerande för många forskare att använda sig av olika former av strålning också inom medicinen. Inom dagens skolmedicin är ju ett av de flitigast använda diagnosmetoderna en frekvensmetod, nämligen röntgen-strålning. Det var utifrån de tidiga försöken runt förra sekelskiftet som makarna Curie kom fram till att vissa grundämnen avger strålning som kan penetrera materia. Återigen ett försök som visar på att det mesta av atomens inre är tomrum. Likadant har man inom skolmedicinen tagit i bruk andra frekvens - resonans tillämpningar som man kommit fram till som ultraljudsundersökningar och magnetröntgen." Elektromagnetisk terapi och frekvensmedicin - en historiesammanfattning av Ingemar Ljungqvist

 

Royal Raymond Rife

"Från USA kom också Royal Raymond Rife (1888- 1971). Han var intresserad av mikrobiologi och nya landvinningar inom instrumentteknik. Med utomordentlig skaparkraft utvecklade han under 1920-talet ett nytt mikroskop. Hans mikroskop var en skapelse långt före sin tid. Ungefär samtidigt med hans mikroskop, där man kunde studera objektet under dynamiska förhållanden, hade man på annat håll börjat utveckla elektronmikroskopet. Därför blev det avslag på hans begäran från en Rockefellerstiftelse om hjälp med att vidareutveckla och marknadsföra mikroskopet.

 

Men Rife fortsatte att använda sig av mikroskopet. Med hjälp mikroskopet kunde han i blodet från patienterna se stora skillnader vid svåra kroniska sjukdomstillstånd, jämfört med den blodbild som friska individer uppvisade. Han fann att exempelvis cancer var åtföljd av mikrober. Rife använde sig av olika frekvenser på den elektromagnetiska strålning han gav mikroberna briserade i blodet när de utsattes för dessa specifika frekvenser. Därmed utvecklade han ett samarbete med flera läkare där hans nya frekvensteknik kom till användning för att - ibland - åstadkomma uppseendeväckande fina resultat med svårt sjuka cancerpatienter. Men Rife råkade leva i en tid som ännu inte var mogen och samtidigt hade läkemedelskartellerna alltmer börjat få monopol på de sjuka patienterna - så de framgångar man uppnådde på klinikerna i Kalifornien skulle inte få någon pridning." 2000taletsvetenskap.nu

Patientfall

 

- Man 50 år, med ryggont, smärta och stelhet är borta efter 2 - 3 behandlingar.

- Kvinna 55 år, underfunktion hos sköldkörtel sedan 25 år, magbesvär och svullnad. Efter 4-5 behandlingar varav de sista 2 behandlingarna går enbart på sköldkörtelobalans så känner hon sig väldigt bra. Magen är inte svullen längre och hon känner sig pigg för första gången på väldigt länge

- Man 78 år, ryggskott, kotkompression. efter första behandling så försvinner 80 % av smärtan i ryggen och smärtdämpande behandling 2 x 2 Alvedon kan tas bort. Upprepade behandlingar har gjorts och efter 2 månader är ryggen så gott som återställ.

- Kvinna 67 år, kataract (grå starr) med svarta fläckar i synbilden. Läkare konstaterar att detta kommer förvärras. Efter 2 behandlingar är synfältet ljusare och de svarta prickarna har blivit grå. Förmodligen behövs ytterligare behandlingar .

- Kvinna 70 år, astma sedan 20 år tillbaks, orkar inte bära med sig mat hem från mataffären. Efter första behandlingen rapporterar hon att hennes barn aldrig har sett henne så pigg, själv känner hon att hon nu kan bära tunga saker och gå uppför trappor utan att få andhämtning. Fler behandlingar behövs förmodligen för att stabilisera den goda utvecklingen.

- Kvinna 48 år, stelhet i nacke efter nackskada i ungdomen. Efter 2 behandlingar känns rygg och nacke mkt bättre. Det är som att ngt har släppt.

- Man 75 år, kramper  i rectum efter misslyckad operation. Orkar inte gå uppför en trappa utan att få kramper. Efter 2 behandlingar känns det bättre. Mindre smärta och kramptendens.

- Kvinna 62 år, käkinflammation och ischias sedan 20 år. Efter 1 behandling så släpper ischias-smärtan och det känns inte längre stelt i höftområdet och benen. Käkinflammation kvarstår. Här behövs fler behandlingar då bakterier förmodligen ligger inkapslade och skapar härdar.

- Kvinna 75 år MS, rullstolsbunden sedan 45 år, efter ca 3 behandlingar så återfås viss motorisk rörelse som inte har varit i funktion på ca 10 år. Kan numera lyfta högerarm på ett bättre sätt än tidigare. Känner sig piggare generellt.

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45