Hälsoanalys


En konsultation innefattar anamnestagning, som kan bestå av bioscanning, blodanalys, homeopatisk analyser; ES Teck, NLS, Bioresonans Quest9/SCIO, DBA, urintester som resulterar i ett homeopatiskt läkemedel/frekvens och/eller ett ikronärings/kostråd.


Här följer en lista över de olika analysmetoderna vi erbjuder på  kliniken. Läs mer under respektive flik.


Anamnes: samtalsteknik där man går igenom sjukdomshistorian som ligger till grund för valet av lämpligt läkemedel.


Es Teck/ ES komplex mätning: här mäts funktioner i kroppen tex sköldkörtelns funktion, mineraler, hormonella värden, fria radikaler, hjärt/kärl elasticitet, syresättning i cellerna, kväveoxid-nivå, inflammationer i tarmområdet, insulin/blodsocker-reglering, leptin, cortisol, adrenalin, acetylkolin, lymfa.


Biofrekvensmätning (Hunter): mäter de olika organens nivå av patogener (virus, bakterier, parasiter) samt fysiologiska egenskaper, t.ex  inflammationer, stenbildning i njurar, galla, belastningar i kroppens olika delar, karies i tänder är några exempel.

 

Biofrekvensanalys: Infinity, bild och röst inspelning för undersökning, den visar kroppsliga, själsliga och fysiska tillstånd.

 

Blodanalys: man studerar tecken i blodkoaglet, visar status för viktiga parametrar i kroppens mediära metabolism t. ex fri radikal-påverkan, leverstatus, mineralbrister, vitaminbrister etc. Bra komplement till biofrekvens-scanning.


QRMA: frekvensmätning som ger en   bild av hälsotillståndet, visar status på mineraler, vitaminer, endokrina körtlar,  hjärt/kärl,  lever, njurar, tungmetaller.

 

Blodglukos: visar blodsockervärdet

 


Blod Hb: visar blodvärdet

 


Blod vita blodkroppar differential: säger mer än CRP (snabbsänka), virus eller bakteriell infektion etc

 


Urintest 1: testet visar status på halten av; arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, kvicksilver etc.

 


Urintest 2: testet visar sju olika parametrar t. ex äggvita, pH, nitrit, erytrocyt, leukocyt, ketoner, glukos etc.

 


Urintest 3: testet visar på status och belastning av matsmältningsorgan, lever, njurar, tarm

 


Irisanalys: visar kroppens ärftliga/förvärvade svagheter samt akut/kroniska besvär.

 


Ansiktsanalys: visar kroppens organstatus och olika samband dessemellan.

 


Nagelanalys: visar vissa mineralbrister och andra somatiska obalanser.

 


Tunganalys: visar kroppens inre miljö.

 


Gua Sha: skraptest som visar på organbelastning i kroppen.

 


Zinkstatus-test: visar nivån av zink i kroppen.

 


Jodstatus: visar kroppens behov jod.

 


Matintolerans test: 46 grupper av födoämnen testas och svaret ges inom 1 timma.

 


Observation av ansikte, hud, hår, händer och naglar: för bedömning av cellsalter bland annat.

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45