Irisanalys


 Irisanalys/diagnos är en smärtfri, enkel och mycket tillförlitlig diagnos/analysmetod, som ger oss möjlighet att bl.a. avläsa tillståndet i kroppens vävnader, svagheter i organ och körtlar, toxiner i kroppen. Vi kan fastställa anlag till sjukdomar och bättre förstå sjukdomsprocesser och skador i kroppen genom att studera iris. Vad vi ser är vita och mörka schatteringar, fläckar och färgförändringar som avslöjar nedsatt hälsa i organismen.

 

Det finns inga "perfekta" ögon, det vill säga ögon helt utan tecken. Alla människor har styrkor likväl som svagheter, därför är irisanalys en bra metod för dig som vill ha hjälp med att bli mer medveten om din hälsostatus och genetiska betingelser. Genom att du blir medveten om var du har dina styrkor och svagheter, kan du utnyttja dina styrkor, stärka dina svagheter, undvika destruktiva vanor, leva ett friskare liv.

 

Via nervbanor finns kopplingar mellan kroppens inre organ och irisens yta. Om det sker en förändring i organets vävnad sker också en förändring i irisens struktur och färg. Ögat har utvecklats från centrala nervsystemet och den indelningsgeografi, som finns i kroppen för övrigt, finns också i iris. De nervimpulser som kommer fram till iris, går till en viss sektor, en viss del av iris och där åstadkommes ett tecken. Eftersom dessa nervbanor med nervtrådar inte går via hjärnan till irisarna utan istället utgår från ryggradens övre del direkt till ögonen, uppstår inte den omkoppling som annars sker i hjärnan. Därför ser man de organ som ligger till höger i kroppen i höger iris och de organ som ligger i vänstra sidan i vänstra iris. De organ som har sin plats mitt i kroppen, samt pariga organ (t.ex. lungor, njurar, äggstockar) ser man i båda irisarna.

 

Via vita och mörka schatteringar, fläckar och färgförändringar i irisen kan man se:

 

  • Det allmänna tillståndet i kroppens vävnader
  • Alla inneboende svagheter
  • Graden av toxiner i kroppen
  • Syra/bas balansen
  • Var en inflammation är belägen och hur långt den gått
  • Över- eller underaktivitet i olika körtlar och organ
  • Tidigare besvärs orsaker och mekanismer på ett bättre sätt än traditionella laboratorietester klarar iristecknen är helt enkelt reflektoriska zoner.

 

Vid irisanlysen används en USB-kamera för att kunna ta bilder på dina ögon. Vanligt är också att vi använder ett förstoringsglas med inbyggd lampa för att titta på specifika detaljer.

 

Som vi vet är ju ögat själens spegel!

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45