Monicor


Monicor – utrustning för hälsokontroll och behandling.


Det är över 60 år sedan vetenskapsmän från olika länder började göra de första mätningarna av elektromagnetiska vågors frekvensspektra i kroppsorgan, kroppsdelar och i djur och mikroorganismer.


Men systematisering av denna data blev möjlig först då man började utveckla datorer med stort minne. Och nu kan man tack vare möjligheten att mäta frekvenser, göra effektiva hälsokontroller av kroppen, upptäcka mikroorganismer och utföra relevanta terapier.


Ett nytt system för hälsokontroll och behandling ”Monicor” öppnar helt nya möjligheter för människans hälsa. Under 4 minuters scanning får du fram hela kroppens och alla organs funktionella tillstånd samt kroppens stressnivå.

Vi vet att människan är inte bara är en fysisk varelse utan också består av en energetisk- och informationsstruktur.


Varje organ och kroppsdel har sina vibrationer som återspeglar biokemiska parametrar av dessa organ. Om det uppstår problem i ett organ eller en kroppsdel så förändras vibrationerna där, och genom dessa förändringar kan vi kontrollera kroppens fysiska tillstånd.


Det är så Monicor fungerar. Den läser in frekvenser från hela kroppen – alla organ och kroppsdelar – analyserar dessa genom att jämföra med normala värden och visar sedan hälsotillståndet. Om det finns avvikelser från normvärden, så kan apparaten korrigera frekvenserna samt förbättra eller återställa fysiska organ och kroppsdelar.


Apparaten kan även avläsa akupunkturpunkters frekvenser och visa vilka punkter som är svaga. Genom att välja ut de svagaste punkterna och även korrigera dem, så kan vi ge en optimal akupunkturbehandling!


Programmet i Monicor känner igen frekvenserna från de flesta existerande parasiter och kan kontrollera om någon av dessa finns i kroppen. Om så är fallet, kan Monicor med hjälp av frekvenser eliminera parasiterna.


Dessutom, när Monicor upptäcker grova frekvenser i kroppen (0-100 Hz), så korrigerar apparaten dem. De grova frekvenserna styrs av finare frekvenser som finns i kroppsvätskorna, cellmembranen och i DNA’t.  Med andra ord så kan vi med Monicor upptäcka symptomet, påverka samt korrigera dess energetiska tillstånd genom att stärka akupunkturpunkterna.För att komma djupare in i kroppen använder vi Aquatone som korrigerar kroppens vätskor och Triomed som korrigerar cellmembranen. På så sätt kan vi nu erbjuda en apparat som kompletterar behandling  med Aquatone och Triomed samt visar vårt hälsotillstånd och hela vår energetiska struktur.


Det unika med detta program är att den utgår från ditt nuvarande hälsotillstånd och väljer exakt den behandling som du bäst behöver samt korrigerar avvikelser i olika parametrar.


En annan stor användningsmöjlighet är att det går att korrigera hälsotillståndet med andra terapier under realtid (4 minuter per gång) samt kontrollera hur behandlingen fortskrider. Det kan vara Aquatone, Triomed, akupunktur, zonterapi eller aromaterapi m.m.


Programmet visar dig exakt hur hela kroppen och olika organ reagerar på kosttillskott och andra preparat. Programmet visar även på den psykologiska orsaken bakom ett fysiologiskt problem.


Man kan även ta resultatet från scanningen och överföra informationen till ett litet magnetiskt järnband som man klistrar på en punkt som programmet visat – på så sätt kan man fortsätta behandlingen hemmavid.


https://www.youtube.com/watch?v=YZQeHYPZIWo

© Copyright. All Rights Reserved.

Curea

 

Traditionella och moderna behandlings-metoder. Varje behandling anpassas efter ditt behov. Vi finns i både Borås och i Göteborg.

Öppettider

 

Måndag - Fredag

Kortare telefon konsultation: 

Vardagar kl 09:00 - 09:45